watermolen tekening Klotz

Steen
Algemeen
Historie
Fotoalbum

Steen
 
Watermolenpad 1
4611 HX
Bergen op Zoom
 
tel  06-22681724
 
 

Nieuws over en plannen voor de getijdenwatermolen

Datum : 17 juni 2014 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Nieuwe situatie rondom de watermolen:

Het woonzorgcomplex ‘Vissershaven’ ,opgezet door Stadlander, is in voltooiing en we hebben de eerste buren al mogen verwelkomen.
Ondanks onze weerstand over de grote bouwmassa in verhouding met de watermolen zelf, moeten we beamen dat het een mooi afgewerkt complex is geworden.
We hopen dan ook samen een gemeenschap op te kunnen bouwen.

De betrokken partijen moeten het watermolenplein nog verder vorm geven zoals het sluizencomplex, waterbassin, plein met atelier. Maar dit heeft mijn inziens ook niet een hoge prioriteit.

Hans Smeenk

Datum : 2 juni 2012 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Expositie Getijden + Molens = Uniek in de getijdenwatermolen van 2 juni t/m 9 september.

De expositie zal opgenomen worden in de stadswandelingen van Bergen op Zoom en is te bezichtigen van 2 juni t/m 9 september, in principe dagelijks van 10.00 tot 16.00 bij aanwezigheid van de eigenaar van de Getijdenmolen Dhr. Hans Smeenk

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving door de organiserende Westbrabantse molenvereniging.

Datum : 27 augustus 2009 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Restauratiewerkzaamheden aan het Molengebouw zijn weer opgestart. Na enkele jaren stop te zijn gelegd is de restauratie van de watermolen weer opgestart.
Voor de winter zullen conserverende maatregelen aan de buitenzijde genomen worden om vervolgens deze winter en volgend voorjaar de restauratie van het molengebouw te voltooien.


Unieke vondsten in de Getijdenwatermolen te Bergen op Zoom.

De vermoede bouwmassa aan de binnenzijde van het molengebouw is gevonden en overtrof mijn eigen hoge verwachtingen. Alleen is het nu zaak om deze unieke vondsten te herleiden naar de werking van het gaande werk. Hiertoe Hebben we dhr. H. Hagens en N. Jurgens uitgenodigd om deze te bekijken. Maar snel tot de conclusie gekomen dat er zeker in Nederland geen referenties zijn.

Zie zelf in de te downloaden raportage hoe over gedimensioneerd de fundaties uitgevoerd zijn.

Daarom is er een belangrijk overleg georganiseerd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, wat de vondsten kunnen zijn en hoe met het hele unieke object om te gaan.


Daarnaast heeft de Gemeente Bergen op Zoom eenzijdig besloten geen subsidieaanvraag bij de Provincie te doen in de regeling voor de impuls restauratie Monumenten 2009. Mijn inziens geen verstandig besluit.
Belangrijkste reden voor mijn visie:"niet geschoten is altijd mis". Hierbij mag ook vermeld worden dat bijna de gehele subsidieaanvraag reeds door derden uitgewerkt is.

Wat het grootste probleem is dat er opnieuw gezocht moet gaan worden voor een financiering voor het waterbouwkundig werk. Wel heeft Gemeente, uit hoofde van wethouder A. van de Weegen en wethouder T. Linssen, uitgesproken dat het de intentie is van het college en ambtenaren om het watermolencomplex in zijn geheel te realiseren.

Wij houden U op de hoogte van de ontwikkelingen.
Hans Smeenk

Datum : 14 januari 2009 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Na 7 magere en moeizame jaren lijken nu de voorspoedige jaren aangebroken.

Stand van zaken:

 • Provincie Noord Brabant heeft op 5 december 2008 de restauratie van de watermolen ondersteunt met een bijdrage van €188.920,-. Dit is een zeer welkome en noodzakelijke bijdrage in de restauratiekosten van dit bijzondere project. Ik hoop dat dit een kettingreactie teweeg brengt voor verdere fondsenwerving.

 • De gemeente Bergen op Zoom heeft in het ontwerp bestemmingsplan alle  bestemmingen en functies toegewezen die nodig zijn voor de totstandkoming van het gehele watermolencomplex zoals die te zien zijn op de artist impression.
  De enige hobbel die nog genomen dient te worden is de grondverwerving.

 • Hedenochtend is er een zeer constructief en positief gesprek geweest met het RACM waarin ik aandacht vroeg voor mijn geïsoleerde positie bij de gehele totstandkoming van de restauratie tot nu toe. Dit terwijl de getijdenwatermolen een zeer uniek, groot en zeldzaam waterbouwkundig monument is. Hulp vanaf nu door de RACM, de Hollandsche Molen en andere organisaties zijn onontbeerlijk om het doel te bereiken.

Hans Smeenk


Datum : 16 september 2008 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Ik heb zowel goed als zeer slecht nieuws te melden.

Eerst het goede:

Namelijk het uitgraven van de kamradput nadert zijn voltooiing en overtreft mijn stoutste verwachtingen. De put is namelijk volledig  aanwezig. Dat wil zeggen: de complete put uit de 15e eeuw met daarin weer opgebouwd de veranderingen uit de late 18e eeuw waarbij de molen van 2 raderen naar 1 rad is gegaan.
Benoemenswaardig hierover:

 • De muren zijn erg dik.  Je kijkt tegen 8 tot 10 steens dikke scheidingmuren aan.(1,6 mtr en meer)

 • Opleggingen en verankeringen van het draaiwerk onder de as zijn aanwezig.
  Alleen wie kan iets met deze gegevens doen, hoe moeten we met alle aangetroffen sporen omgaan?
  Ik weet het nog niet.

Het slechte nieuws is:

De subsidie aanvraag in het kader "wegwerken subsidie achterstand 2007" is afgewezen.
Ondanks het vooroverleg ‘Laat het Tij Keren” waar alleen al drie personen van RACM deelnamen en de aanvraag volledig besproken is (en naadloos op afgestemd is) werd deze een jaar
later simpel afgewezen.(overleg 14 juni 2007, ingediend november 2007, bekendmaking juli 2008)
De afwijzing is gedaan op grond van artikel 11: een niet maalvaardige toestand na restauratie. Dit was echter al bij de voorbesprekingen op tafel gekomen en werd toen niet als belemmering gezien.

Ondertussen heb ik geleerd dat je soms tot 10 moet tellen. Ik heb echter wat langer moeten doortellen om weer afgekoeld te raken en weer rationeel te kunnen denken.
Iedereen heeft in het nieuws op deze site een beetje de voorgeschiedenis kunnen lezen: de zogenaamde onmacht bij de subsidie verstrekkende instanties ten aanzien van de Getijdenwatermolen.
Mijn uitspraak daarover is: "Hoe lang moet je geen medewerking verlenen voordat je het als tegenwerken mag gaan beschouwen."
Allereerst heb ik wat overleg gevoerd met het RACM en de gemeente Bergen op Zoom. Uiteindelijk zijn we gemeenschappelijk overeengekomen dat ik bezwaar moest indienen tegen de afwijzing. Om mijn rechten niet te verliezen is dit inmiddels gebeurd maar heb ik tevens bezwaar gemaakt tegen de wijze van toekenning van de andere subsidies in de categorie €250.000,- en hoger. Dit is gedaan middels 8 kantjes zuivere doeltreffende tekst en uitleg.

Daarnaast heeft de provincie Brabant mij wel in de gelegenheid gesteld bij hun dezelfde aanvraag in te dienen. Daar waren ze ook niet te spreken over de afwijzing  Volgens mij is Brabant niet erg ruim toebedeelt in alle subsidies.

Tot slot wil ik toch mijn gal gaan spuien over de vereniging Hollandse Molen. Hun inleidende tekst is:

De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens
Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn!

Ik heb ze al enkele keren benaderd om ze te interesseren voor dit unieke gebouw, de restauratie, de problemen etc. Maar tot heden hebben ze bij elke gelegenheid geheel verstek laten gaan.

Geloof me dat ik zwaar teleurgesteld ben in hun aandeel.
Maar hoe kun je ze nou wakker schudden voor zoiets unieks en het feit dat ik zoiets niet alleen kan.
Ik ben genegen middeleeuwse praktijken toe te passen; deze schijnen erg effectief te zijn. Maar mij is de laatste jaren meermaals gevraagd diplomatiek te handelen.
Ik hoop hun interesses ooit eens te kunnen wekken!

Hans Smeenk


Datum : voorjaar 2008 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Het is nu begin maart 2008, het voorjaar is vroeg dit jaar, de ganzen en eenden leggen hun eieren al en de bloemenknoppen steken al hun kop op. Wat de restauratie van de watermolen betreft is het nog stil erg stil. Het is alweer ruim het tweede jaar dat de werkzaamheden zijn stopgezet. Redenen hiervoor zijn in eerdere artikelen te lezen.

Maar de schijn bedriegt. Na het ronde tafelgesprek met als Thema ‘Laat het Tij keren’ zijn we druk aan de slag gegaan om dit te bewerkstelligen en op alle fronten lijkt het tij te keren.

 • Het Prins Bernard Cultuurfonds had al een toezegging gedaan voor een bijdrage uit het Piso- Kuperis fonds voor ondersteuning voor restauraties van monumentale waterwerken.


 •  
 • In directe samenwerking met Vereniging Westbrabantse Molens hebben we een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie Brabant voor onderzoek naar het kamradput . Deze aanvraag is in zijn geheel toegekend door de provincie. Met dank aan de Dhr. T. Meesters , P. Kruisenga en J. W. Beers.
  Klik hier voor het onderzoeksrapport
   

 • In november 2007 hebben we een aanvraag ingediend bij het rijk voor de regeling "wegwerken restauratieachterstanden Molens". Als ik het zelf mag zeggen een dijk van een plan; goed onderbouwd en verwerkt op 2 kg papier. Deze subsidie is erg belangrijk voor de haalbaarheid van het gehele project. En als deze niet toegekend zou worden is dit niet op basis van noodzaak en haalbaarheid maar op procedures die gewoon toegepast worden. Mijn ervaring tijdens dit project is dat overheden propageren alle regelgevingen te verafschuwen maar deze tegelijkertijd zonder schroom hanteren om zeer onlogische keuzes te onderbouwen en te verklaren. Laten we hopen dat ook hier "het tij keert".
   

 • Momenteel zijn de gesprekken met de Gemeente Bergen op Zoom in volle gang betreffende de herbestemmingen van de watermolen en deze als uitgangspunt laten dienen voor zijn directe omgeving. Dus informatief ook de mogelijkheden met betrekking tot het realiseren van het watermolencomplex en de her- ontwikkeling van de gemeentewerf. En prematuur de ontwikkelingen van De Zeeland in relatie met voorgaande. Niemand wil het hardop zeggen maar deze is er natuurlijk wel. Twee jaar geleden zouden ze de huidige ontwikkelingen voor onmogelijk en "trekken aan een dood paard" hebben omschreven maar gelukkig is ook hier het tij aan het keren.

Ik geef zelf duidelijk de voorkeur aan de ontwikkeling van de Zeeland in wederzijdse relatie met de ontwikkeling van het watermolencomplex zodat die elkanders plannen aan gaan vullen en versterken. Laat ook hier het Tij maar keren.

Al met al hoopvolle berichten voor de toekomst, Maar zoals iedereen kan lezen sterk afhankelijk van overheden.
Laat het tij maar keren. 

 

Datum : 1 juli 2007 Bron: eigenaar getijdenwatermolen

Nieuws:

Op dit moment heb ik het college de vraag gesteld wat de reden is geweest dat het college niet vertegenwoordigd was bij het ronde tafelgesprek op de Watermolen?

Laat het Tij keren:

Zoals ik het vanaf het opstellen van de verkoopvoorwaarden heb aangegeven, het beleid (verkoopvoorwaarden, koppeling opbrengst-nieuwbouw gemeentewerf en samenwerking Soomland opwaardering-herinvulling havenkwartier) wat bepaald is en nu uitgevoerd wordt vanuit de Gemeente maakt een restauratie bijna onmogelijk. De mogelijke verruiming van bestemmingen van de watermolen en de vestiging van mijn bedrijf is per mm door mij bevochten. 7 Jaar na de verkoop is exploitatie van de watermolen reëel nog steeds niet mogelijk. Andere prioriteiten en onderschatting van het monumentale gebouw en zijn mogelijkheden liggen hier waarschijnlijk ten grondslag aan.

Na afloop van het ronde tafelgesprek hebben we informeel nog wat nagesproken met de aanwezigen, en daar werd onder anderen de houding en het beleid van de Gemeente naar de mogelijke restauratie-herstel van de Getijde Watermolen besproken, voor het slagen van de restauratie is het noodzakelijk deze te veranderen.

We zijn nog in beraad hoe we het noodzakelijk beleid ten uitvoering kunnen krijgen, het college de kans te geven of de fractie leiders hierom te vragen.


Het project is te mooi om er zo mee om te gaan: LAAT HET TIJ KEREN

==================================================================================

Ronde tafel gesprek:

Na het lezen van onderstaande nieuwsberichten zal het U niet ontgaan zijn dat we bij de restauratie van de Watermolen achter de (financiële) feiten aanlopen.
En de vooruitzichten geven hierin nog geen hoop ook al is het jaar 2007 aangemerkt als jaar van de molen. Landelijk krijgen zo de welbekende windmolens de nodige (financiële)aandacht. Gelukkig krijgen de rivierwatermolens die ook. Getijdenwatermolens ontbreken helaas op dit appèl, hoewel die toch zeker ook van groot belang zijn. De zeldzaamheid zal er de oorzaak van zijn.

LAAT HET TIJ KEREN

Daarom hebben we het initiatief genomen om onderstaande instanties uit te nodigen voor deelname aan een rondetafel gesprek met het motto "Laat het tij keren".

 • Rijksdienst van Monumentenzorg,

 • Nationaal Restauratie Fonds,

 • Provincie Noord Brabant,

 • Prins Bernard Cultuurfonds,

 • Gemeente Bergen op Zoom,

 • Opleidingen Fundeon en SSPB,

 • Stichting Hollandse Molen.

Deze instanties beheren subsidies, fondsen en budgetten.
Het doel van dit gesprek is: de gerezen problemen rond De Watermolen te verzachten of, door een gezamenlijke inspanning, op te lossen.
Het gesprek zal plaats hebben op 14 juni 2007 om 9.30uur op locatie in De Watermolen.
 

Actuele stand van zaken.

Gedurende de gesprekken welke we de afgelopen maanden met de gemeente hebben gevoerd hebben we kunnen vaststellen dat de gemeente met het herontwikkelen van het gebied rondom de watermolen meerdere belangen had. Natuurlijk heeft iedereen zo zijn eigen belangen, maar voor de watermolen waren de belangen een onderdeel voor het slagen van het project. Het waren met name de aanvullende voorwaarden van de gemeente zelf die nog steeds een negatieve inwerking hebben over alle belangen.

De volgende punten zijn besproken:

 • Subsidies:

  De Gemeente distantieert zich nog steeds van alle verplichtingen, aanspraken en initiatieven betreffende subsidies. Dit heb ik altijd en nog steeds aangevochten omdat een restauratie in deze categorie en omvang niet zonder kan. Het is vooraf in 2002 aangegeven, tussentijds gemeld en nu aangetoond dat het zonder subsidie niet kan en daarvoor zijn ze er ook. De subsidies zijn te verdelen in landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies. Maar doordat de gemeente Bergen op Zoom een eigen monumentenbeleid heeft, krijgen zij de landelijke en provinciale subsidies zelf in beheer. En die zijn in de aanvullende aankoopvoorwaarden weer uitgesloten. Om de restauratie te waarborgen is als reden opgegeven. Resultaat is dat ik niet meer op landelijke of provinciale steun mag rekenen. Welke gevolgen dit uitsluitsel heeft, is door mij onderschat. Dan nog vind ik het niet de primaire taak van een gemeente Bergen op Zoom om een restauratie als deze bij voorbaat van subsidies te ontzien; eerder het omgekeerde.

 • Vestiging Aannemersbedrijf Cauwenborgh op het watermolenterrein:

  Tijdens de aankoop in 2002 is besproken en vastgelegd dat het aannemersbedrijf Cauwenborgh zich mocht vestiging op het aangekocht watermolen terrein. Helaas was dat de gemeente ontschoten. Pas bij het tweede college overleg hebben wij het college hiervan kunnen overtuigen en tevens van het feit dat de gemeente hiervoor een verplichting was aangegaan om de bestemming daarvoor aan te passen. Dat was dus ook nog niet uitgevoerd. Helaas en erg spijtig voor de gemeente dat dit misverstand heeft kunnen gebeuren, maar het heeft eindelijk wel toe geleid dat ik een volwaardige gesprekspartner bij de herontwikkeling ben geworden. De gemeente dacht nog een mogelijkheid te zien in de milieu belasting van mijn bedrijf op die locatie. Maar behoudens enkele standaard te treffen voorzieningen, is vestiging geen probleem mits de bestemming hiervoor aangepast wordt; maar deze verplichting lag al bij de gemeente.

 • Bestemming Watermolen:

  Tot voor kort gaf de bestemming van de watermolen te weinig mogelijkheden om deze te exploiteren. De toezegging tot verruiming daarvan liet erg lang op zich wachten en is enkele keren afgewezen. Voor de tijdsfactor werd aangedragen dat het omliggende gebied in herontwikkeling was en de gemeente daar niet op vooruit mocht lopen. De afwijzingen van aangedragen mogelijke invullingen had te maken met het toepassen van het college-programma welke bedrijvigheid enkel toelaat in de daarvoor aangewezen gebieden. En het gebied van de watermolen is nog niet ontwikkeld.
  Wel is de gemeente erop geattendeerd dat, omdat subsidie is uitgesloten, de exploitatie van de watermolen van cruciaal belang is. Hierop is dus onvoldoende invulling gegeven en heeft nu al een derving van inkomsten gegeven die onacceptabel maar ook onnodig is. Ook nu is het nog niet te exploiteren omdat de gemeente nog met de plannen bezig is, waarin de omgeving, maar ook toegangen en bereikbaarheid, bepaald worden. Anders gezegd: ik heb een half afgebouwd pand waaraan ik nu sinds kort een invulling mag geven, maar de toegang tot het terrein en wie en wat er als buren komen wil de gemeente nog niet vastleggen?


 • Herontwikkeling gebied rondom de Watermolen:

  Tijdens de verkoop van de watermolen in 2002, is hierover gesproken. De bewoning van het molenaarsgedeelte en de vestiging van mijn bedrijf is besproken en voldoende juridisch vastgelegd. Ook is over het toekomstig invullen van de aanliggende terreinen gesproken en ook duidelijk aangegeven dat mijn bedrijf in 2002 onvoldoende terrein toegewezen heeft gekregen om tot een minimaal noodzakelijke bedrijfsvoering te komen. Geschreven is dat de werf nog in gebruik was en zolang geen toezeggingen gedaan konden worden. Tijdens de huidige gesprekken heeft het college aangegeven dat alleen schriftelijke (juridische) overeenkomsten gelden en het overige afspraken niet van belang acht. Ik mag op deze gronden geen voorrechten claimen. Wel heeft de gemeente verklaart bij de herontwikkeling van met name de gemeentewerf, als uitgangspunt de door ons gemaakte plannen voor het tot stand komen van een watermolencomplex te nemen, zie hiervoor de Artist impression.

 • Werken voor de gemeente:

  In 2002 is door mij aangevoerd de noodzaak om jonge vaklieden te stimuleren om het restauratievak in te gaan. Dit is door de gemeente gedragen. De restauratie van de Watermolen is als een restauratie opleiding project aangewezen. Aannemersbedrijf Cauwenborgh is een erkend opleidingsbedrijf geworden. Vanuit de gemeente is er in bouwteam verband het Hof van Ram in Halsteren gerestaureerd. Daarna zijn er vanuit de gemeente onvoldoende restauratieopdrachten ontvangen om de opleiding inhoud te geven. De gemeente geeft aan "geen reden op te kunnen geven waarom er geen opdrachten verstrekt worden", maar de werkelijkheid is dat 2006 nagenoeg zonder gemeenteopdracht is afgesloten. Momenteel kan ik verklaren dat er aan gewerkt wordt vanuit de gemeente om dit niet weer voor te laten komen. De toekomst zal uitwijzen of zij hierin slagen; ons bedrijf staat met kennis en mankracht klaar om hier invulling aan te geven.
  Wel noemenswaardig is de moeite welke de gemeente heeft om te communiceren en hoever het gecommuniceerde dan van de werkelijkheid af kan liggen. Het is normaal dat de opsteller van een brief zijn belangen behartigd en zo de inhoud naar zijn voorkeur opstelt, maar de schriftelijke bevestiging van de gesprekken over werk voor de gemeente is zo tegenstrijdig met de werkelijkheid dat ik deze in volledigheid heb moeten tegenspreken. Dit is reeds per email aan de betreffende ambtenaar doorgegeven, mijn ervaring is dat het hier ophoud of je moet weer vele herinneringen sturen waarop ook weer niet gereageerd word. Niet correct maar wel een feit. Je maakt weer een afweging waar je je tijd aan moet besteden.

Plannen:

 • Er ligt sinds december 2002 een voorstel van ons bij de gemeente Bergen op Zoom om het woonhuis en de watermolen uit te breiden met een schothuis, sluishuis en een aantal bijgebouwen, welke samen het watermolencomplex kunnen gaan vormen. Wat er op dit moment zichtbaar is, is een fractie het gehele watermolencomplex zoals het zou kunnen worden.
  In dit watermolencomplex zouden ambachtelijke bedrijven hun onderdak kunnen vinden, waarbij je kunt denken aan:
  onze eigen restauratiebedrijf, steenhouwer, glazenier, koperslager, smid, stoffeerder, kunsthandel, antiekrestaurateur, adviesbureau voor monumentenzorg etc.
  Wij wachten niet meer met het bekendmaken van deze plannen totdat de gemeente een standpunt hierover heeft ingenomen. De reden daartoe is dat wij bezorgd zijn dat de Gemeente nog steeds weigert om de ontwikkeling van de Watermolen als uitgangspunt te nemen bij het herbestemmen van de omgeving. Met name de herontwikkeling van de Gemeentewerf, krijgen wij steeds meer signalen dat hier appartementen gebouwd zullen worden, waardoor de verdere ontwikkeling van de watermolen en het watermolencomplex zich niet of maar zeer beperkt kan voltrekken.

 • Artist Impression van de plannen is hier

Woonhuis:

 • De restauratie van het woonhuis in een afrondende fase. Deze is privé in gebruik.

Watermolen:

 • De restauratie van het watermolengebouw is op dit moment stilgelegd.
  De reden hiervoor is dat er nog steeds niet voldoende financiële tegemoetkoming (subsidie) van welke instantie dan ook is gekomen of in het vooruitzicht is gesteld.
  In dit soort complexe restauraties is dit echter wel een noodzaak.
  Tot een aantal jaren geleden werden soortgelijke projecten tot 80% gefinancierd door de overheidsinstellingen (gemeente, provincie en Rijksdienst voor Monumentenzorg). Tot op heden is deze restauratie geheel met eigen middelen gefinancierd.
  Onder deze omstandigheden kan het eindpunt NIET worden bereikt.
  Klik hier om een deel van een artikel te zien uit het "tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis" van 1999 over de getijdenmolen in Middelburg. (Klik hier voor het gehele stuk)

 

Media:

 • Artikelen met betrekking tot de watermolen.
  Klik hier om te zien wat er zoal in de media is verschenen vanaf 2006

 • Het media-archief van 2001 t/m 2005 is hier te bekijken

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Laatst bijgewerkt: 21 december 2019

Aannemersbedrijf Cauwenborgh: Restaureren is onze passie!